Ekonomi är så mycket mer än bara siffror

 

Och ger utrymme till så många olika infallsvinklar i livet. Jag har kunnat anpassa mitt arbete i olika perioder i livet och nu kan jag arbeta deltid hemifrån i den omfattning jag önskar vilket är fantastiskt. Detta innebär också att jag fått möjligheten att utveckla min passion för konst och musik och andra kreativa sysselsättningar vilket också är fantastiskt.

Jag och min käre Lennart kan ta vara på varje dag i livet och det är helt fantastiskt.

 

 

Teoretisk bakgrund

 • Civilekonom, 200 högskolepoäng.
 • Företagsekonomi med redovisning, ekonomisk analys och strategisk planering.
 • Informatik/IT.
 • Retorik.
 • Studier i ekonomi och IT på Stanford University.
 • Chefsutbildningar bl.a. IFL, UGL.

 

Arbetslivserfarenhet

 • Små och stora företag.
 • Privata och offentliga företag.
 • Lantbruk.
 • Undervisning i ekonomi och statistik.
 • Ekonomichef, personalchef, chefscontroller, VD Systemspecialist, investeringsansvarig och presskontakt
 • Bollplank till chefer – mentor.

 

Idag

 • Arbetar jag deltid som Redovisningskonsult på Libralex AB – den personliga redovisningsbyrån se www.libralexab.se  som drivs av min dotter Alexandra Nordengren.