Monika Nordengren


Min verksamhet bygger jag utav glädje

 

 

I min verksamhet vill jag utveckla min skapande förmåga och mitt intresse för konst och musik. Jag har också kompetens och erfarenhet inom ekonomi, IT och strategisk ledning och är coach åt några yngre förmågor som är i början av sin karriär.

 

Jag är en person med stor livsglädje, positiv livssyn och mycket energi. Livet är för kort för att krånglas till, jag ser möjligheter där andra ser problem och jag är ändå realist i de situationer som uppstår. Jag finner glädje och stimulans i att skapa.

 

Mitt signum är noter från musikens värld och de följer mig in i konstens värld.